La Xalana, el grup motriu.

Som un grup intergeneracional de 10 unitats de convivència interessades en participar i promoure un projecte d’habitatge permanent, estable, assequible, sostenible basat en el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Estem en el procés de creació, ens hem format com associació anomenada La Xalana com a pas previ a crear una cooperativa d’habitatge.

El motor principal del projecte és el grup de persones que formaran la cooperativa, ara associació. Serem les integrants de ma mateixa qui governarem el procés i decidirem com volem que sigui el projecte. La base social existent al municipi te un paper fonamental i és imprescindible cuidar les relacions i treballar en el paper que pugui tenir.

Una cooperativa és una associació autònoma de persones agrupades de forma voluntària que satisfan les seves necessitats col·lectives econòmiques, socials i culturals per mitjà d’una empresa de propietat col·lectiva que es gestiona de forma democràtica.
La cooperativa de la que formarem part serà integral d’habitatge així com de consumidores i usuàries. Serà sense ànim de lucre i d’iniciativa social.

Vam nèixer com associació amb el nom de La Xalana, a mitjans de 2022 i apostem per impulsar un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús al municipi. Ens vam presentar públicament al juliol de 2022 i ja hem participat en diversos esdeveniments i activitats del municipi.

Ens uneixen valors com la democràcia, el feminisme, la sostenibilitat i la inclusió, i volem viure aquests valors al nostre dia a dia. És per això que, per exemple, ens comprometem amb el desenvolupament d’un model alternatiu I feminista de convivència intergeneracional, on les cures estaran al centre – respectant al máxim la diversitat i l’autonomia de cada persona I també de cada animal. Així doncs, reivindiquem la importància d’un envelliment digne.

Creiem que cultivar l’alegria, la confiança I la creativitat es important per una convivència sana, per tant apostem per treballar continuament en el creixement personal I col·lectiu.

La Xalana serà un habitatge cooperatiu a favor d’un estil de vida que respecti el medi ambient, implementant sistemes sostenibles i buscant solucions col·lectives per qüestions sobre l’eficiència energètica, el consum, la gestió de residus o el transport, entre d’altres.

Així doncs, volem ser una llavor de l’habitatge cooperatiu a Granollers, formant part de la Xarxa d’Economia Social I Solidària I ajudar a divulgar el model d’habitatge cooperatiu en cesió d’us.