Preguntes Frequents

El requisit general per accedir al Registre de sol·licitants d’habitatge d’HPO és no tenir cap propietat. Tot i així, hi ha algunes situacions excloses a la normativa. En aquest sentit, us recomanem que us dirigiu l’Oficina Municipal d’Habitatge de Manresa (c/ Rec 50 (baixos) – 08401 Granollers, habitatge@granollers.cat) per formalitzar la vostra inscripció al registre, i per conèixer si teniu alguna incompatibilitat.

La limitació dels ingressos és un aspecte que està regulat per la Generalitat de Catalunya. La normativa vigent no permet fer excepcions.

La cooperativa s’organitza de forma assembleària, i aquesta s’estructura en diferents comissions de treball. Serà dins aquest òrgan on es debatran els usos i configuració dels espais comunitaris, així com la seva gestió.

Les cooperatives inclouen diversos tipus de sòcies: les habitants són les que conviuen a l’edifici, i les sòcies col·laboradores poden estar a l’espera per poder accedir a un habitatge així com donar suport a l’activitat de la cooperativa.

Caldrà que el Registre de sol·licitants d’habitatge
protegit del municipi validi que la persona compleix els requisits d’accés, i hi estigui inscrita.

La cooperativa és responsable del pagament de totes les despeses mensuals: assegurança, manteniment, cànon vinculat a la cessió de l’edifici, etc.
La cooperativa disposa d’un fons intern de suport mutu que pot facilitar assumir un impagament puntual. Aquest fons de suport mutu, que tindrà unes normes reguladores, s’anirà creant a partir de part de les quotes mensuals del conjunt d’unitats de convivència.