L’edifici

El projecte és una aposta política que contribueix a la lluita pel dret a l’habitatge. Es promou un edifici d’un màxim de 29 habitatges qualificats d’HPO, augmentant el parc d’habitatge assequible, inclusiu i estable a Granollers, i alhora, construïnt un projecte que impulsarà i participarà la infraestructura comunitària existent.

La Xalana busca presentarse a concurs públic d’un solar de propietat municipal. Segons ha informat l’ajuntament, la previsió és obrir un concurs públic per a cedir-lo a un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

La parcel·la que previsiblement obrirà a concurs l’Ajuntament de Granollers està ubicada al carrer Rosselló (a la zona del Lledoner).

La parcel·la que previsiblement obrirà a concurs l’Ajuntament de Granollers està ubicada al carrer Rosselló (a la zona del Lledoner). Aquesta permet 29 habitatges que es qualificaran com a Habitatges de Protecció Oficial* i diversos espais comunitaris.

Per accedir a un habitatge amb protecció oficial cal estar inscrita al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial, i es tenen en compte els ingressos de la unitat familiar. El límit màxim d’ingressos es calcula d’acord amb l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), el nombre de membres de la unitat familiar i la zona geogràfica on es troba el municipi de l’habitatge.

Durant els mesos inicials del procés s’aprofundirà en els estudis previs arquitectònics, per concretar la mida dels habitatges i els espais comunitaris